Autor - szczegóły

FRĄCKIEWICZ, Małgorzata

  • Vol 37, Nr 2 (2015) - Artykuły
    MOTYWY BIBLIJNO-RELIGIJNE W PIEŚNIACH POGRZEBOWYCH Z ZESZYTÓW ŚPIEWACZYCH1 MIESZKAŃCÓW PARAFII SOKOŁY W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM (CZĘŚĆ 1)
    Abstrakt  PDF