Autor - szczegóły

TUSZYŃSKA-BOGUCKA, Wioletta

  • Vol 37, Nr 2 (2015) - Artykuły
    „DOING THE FAMILY”. ANALIZA PROBLEMÓW NIEEFEKTYWNYCH STRATEGII AKULTURACYJNYCH, ZWIĄZANYCH Z WZORCAMI SAMOORGANIZACJI RODZINY EMIGRACYJNEJ
    Abstrakt  PDF