Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Na misję i specyfikę czasopisma Studia Psychologica: Theoria et praxis składają się następujące elementy:

1) Artykuły są publikowane w języku polskim, ale opcjonalnie mogą być opublikowane również (obok polskiego) w języku angielskim.

2) Artykuły są publikowane w formule open access.

3) Studia Psychologica: Theoria et praxis publikuje kompleksowe prace przeglądowe teoretyczne lub empiryczne, które we względnie wyczerpujący sposób omawiają dane zagadnienie. Czasopismo nie publikuje wąskich przyczynków empirycznych.

4) Publikowane artykuły są w języku zrozumiałym dla psychologów zajmujących się również inną dziedziną psychologii.

5) Misją Studia Psychologica: Theoria et praxis jest budowa mostu między Uniwersytetem i wiedzą tworzoną w jego ramach, a praktyką, która jest ostatecznym testem jakości tej wiedzy, dlatego też publikowane artykuły dotyczą tematyki ważnej z punktu widzenia praktyki w nieżargonowym języku.

Czasopismo stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Committee on Publication Ethics.

Wersja standardów (zgodnych z COPE) w języku polskim, przyjęta przez Redakcję

 

Działy

ARTYKUŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

POLEMIKI

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

RECENZJE MONOGRAFII

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Każdy artykuł przesłany do Studia Psychologica podlega pierwotnie ocenie Redaktora Naczelnego i Rady Redakcyjnej SP.

2. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Redaktora Naczelnego i Radę Redakcyjną SP następuje przekazanie publikacji do tzw. recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami (znawcami) problematyki z danej dyscypliny.

3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza swoje oceny i formułuje wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji.

4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami.

6. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona.
 
FORMULARZ RECENZJI (PDF)

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.