Historia czasopisma

Począwszy od 2000 roku czasopismo Studia Psychologica funkcjonuje w wersji papierowej z numerem ISSN 1642-2473. W 2015 r. (data pisma: 2.04.2015) czasopismo Studia Psychologica - wersja online zostało zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone numerem e-ISSN 2449-5360. Od 1 numeru 2015 r. Studia Psychologica funkcjonuje zarówno w wersji papierowej, jak i wersji elektronicznej, choć wersje pełnotekstowe czasopisma są umieszczane on-line na stronie www.studia.psychologica.uksw.edu.pl począwszy od 2009 roku.

Od 2000 do 2010 roku czasopismo funkcjonowało jako rocznik. Od 2011 roku funkcjonuje jako półrocznik.

W 2017 nastąpiły zmiany personalne. Dotychczasowego Redaktora Naczelnego, prof. UKSW dr hab. Henryka Gasiula zastąpił prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch. Funkcję Sekretarza Redkacji, którym była dr Katarzyna Martowska, zaczęła sprawować mgr Klaudia Ponikiewska. 

Od 2018 czasopisma funkcjonuje pod nazwą: Studia Psychologica. Theoria et praxis