(1)
Stanisławski, K.; Strus, W.; Cieciuch, J. Polska Adaptacja Kwestionariusza CSIE Locke’a Do Pomiaru Poczucia skuteczności Interpersonalnej I Jego osobowościowe Korelaty. SP 2018, 2, 89-115.