(1)
ROWIŃSKI, T.; GŁUSKOWSKA, J. GRATYFIKOWANIE POTRZEB PRZEZ MASS MEDIA A POZIOM KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH. SP 2018, 2, 5-23.