SP, R. (2016). LISTA RECENZENTÓW ROCZNIKA 2016. Studia Psychologica: Theoria Et Praxis, 16(2). Retrieved from https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/article/view/1853