Stanisławski, K., Strus, W., & Cieciuch, J. (2018). Polska adaptacja kwestionariusza CSIE Locke’a do pomiaru poczucia skuteczności interpersonalnej i jego osobowościowe korelaty. Studia Psychologica: Theoria Et Praxis, 2(17), 89-115. https://doi.org/10.21697/sp.2017.17.2.05