ROWIŃSKI, T., & GŁUSKOWSKA, J. (2018). GRATYFIKOWANIE POTRZEB PRZEZ MASS MEDIA A POZIOM KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH. Studia Psychologica: Theoria Et Praxis, 2(14), 5-23. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/article/view/2485