Stanisławski, Krzysztof, Włodzimierz Strus, i Jan Cieciuch. 2018. „Polska Adaptacja Kwestionariusza CSIE Locke’a Do Pomiaru Poczucia skuteczności Interpersonalnej I Jego osobowościowe Korelaty”. Studia Psychologica: Theoria Et Praxis 2 (17), 89-115. https://doi.org/10.21697/sp.2017.17.2.05.