Stanisławski, K., Strus, W. i Cieciuch, J. (2018) „Polska adaptacja kwestionariusza CSIE Locke’a do pomiaru poczucia skuteczności interpersonalnej i jego osobowościowe korelaty”, Studia Psychologica: Theoria et praxis, 2(17), s. 89-115. doi: 10.21697/sp.2017.17.2.05.