ROWIŃSKI, T. i GŁUSKOWSKA, J. (2018) „GRATYFIKOWANIE POTRZEB PRZEZ MASS MEDIA A POZIOM KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH”, Studia Psychologica: Theoria et praxis, 2(14), s. 5-23. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/article/view/2485 (Udostępniono: 29październik2020).