[1]
K. Stanisławski, W. Strus, i J. Cieciuch, „Polska adaptacja kwestionariusza CSIE Locke’a do pomiaru poczucia skuteczności interpersonalnej i jego osobowościowe korelaty”, SP, t. 2, nr 17, s. 89-115, luty 2018.