Stanisławski, K., W. Strus, i J. Cieciuch. „Polska Adaptacja Kwestionariusza CSIE Locke’a Do Pomiaru Poczucia skuteczności Interpersonalnej I Jego osobowościowe Korelaty”. Studia Psychologica: Theoria Et Praxis, T. 2, nr 17, luty 2018, s. 89-115, doi:10.21697/sp.2017.17.2.05.