ROWIŃSKI, T., i J. GŁUSKOWSKA. „GRATYFIKOWANIE POTRZEB PRZEZ MASS MEDIA A POZIOM KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH”. Studia Psychologica: Theoria Et Praxis, T. 2, nr 14, lipiec 2018, s. 5-23, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/article/view/2485.