Stanisławski, Krzysztof, Włodzimierz Strus, i Jan Cieciuch. „Polska Adaptacja Kwestionariusza CSIE Locke’a Do Pomiaru Poczucia skuteczności Interpersonalnej I Jego osobowościowe Korelaty”. Studia Psychologica: Theoria et praxis 2, no. 17 (luty 21, 2018): 89-115. Udostępniono grudzień 4, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/article/view/2215.