Redakcja

Rada Naukowa

Cyril Diatka, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja

Bernard Hałaczek, UKSW, Warszawa, Polska

Helena Hrehovà, Trnavská Univerzita v Trnave, Słowacja

Andrzej Kiepas, UŚ, Katowice, Polska

Joseph Koterski, Fordham University, New York, Polska

Edward Nieznański, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Polska


Stanisław Wszołek, UPJPII, Kraków, Polska

Paul Weingartner, Universität Salzburg, Austria

Gerhard Zecha, Universität Salzburg, Austria