Historia czasopisma

Studia Philosophiae Christianae wychodzi nieprzerwanie od 1965 roku. Było wydawane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a od 2000 roku - przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jest kwartalnikiem; do 2010 r. był to półrocznik

Studia Philosophiae Christianae exists since 1965. Currently it is published by the Institute of Philosophy at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. Until 2010 it was a biannual; now - it is a quarterly.