Wydawca

Wydawca

Wydawnictwo UKSW
Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Instytut Filozofii UKSW
Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie