[1]
Piętka, D. 2022. Byt i świat w ontologii eleackiej. Studia Philosophiae Christianae. 58, 2 (grudz. 2022), 7–30. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2022.58.A.08.