[1]
Tytko, K. 2022. Personalistyczny projekt filozofii osoby a wspólnota osób. Grzegorz Hołub, „Understanding the Person. Essays on the Personalism of Karol Wojtyła”, Peter Lang, Berlin 2021, ss. 196 (rec.). Studia Philosophiae Christianae. 58, 2 (grudz. 2022), 161–175. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2022.58.R.04.