[1]
Kozanecka-Dymek, A.M. 2018. (rec.) Michał Adamczyk. Wiedza – wiara – racjonalność. Jana Franciszka Drewnowskiego program logizującej modernizacji myśli filozoficzno – teologicznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015. Studia Philosophiae Christianae. 52, 2 (luty 2018), 160-169. DOI:https://doi.org/10.21697/2016.52.2.32.