[1]
Kobyliński, A. 2018. Sprawozdanie z uroczystości otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza ślipki SJ, połączonej z VI ogólnopolskim konwersatorium z cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 13 maja 2016. Studia Philosophiae Christianae. 52, 2 (luty 2018), 170-175. DOI:https://doi.org/10.21697/2016.52.2.41.