[1]
Luty, D. 2018. Czasoprzestrzeń – część struktury czy strukturalny aspekt? Ontologia czasoprzestrzeni w kontekście umiarkowanego ontycznego realizmu strukturalnego. Studia Philosophiae Christianae. 52, 4 (luty 2018), 83-106. DOI:https://doi.org/10.21697/2016.52.4.14.