[1]
Leciejewski, S. 2018. Transfer idei z biologii do informatyki na przykładzie algorytmów ewolucyjnych. Studia Philosophiae Christianae. 53, 1 (luty 2018), 123-142. DOI:https://doi.org/10.21697/2017.53.1.12.