[1]
Kiwka, M. 2018. Mistyczne odkrywanie Boga w "Itinerarium mentis in Deum" św. Bonawentury. Studia Philosophiae Christianae. 53, 2 (luty 2018), 77-121. DOI:https://doi.org/10.21697/2017.53.2.03.