[1]
Kobyliński, A. 2018. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought", Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 26 października 2016 r. Studia Philosophiae Christianae. 53, 2 (luty 2018), 153-162. DOI:https://doi.org/10.21697/2017.53.2.41.