[1]
Cebula, A. 2019. W czterdzieści lat po publikacji "Wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych" Michaela Walzera. Kilka uwag na temat zasady równego statusu moralnego uczestników działań zbrojnych. Studia Philosophiae Christianae. 53, 3 (mar. 2019), 165-185. DOI:https://doi.org/10.21697/2017.53.3.09.