[1]
Lemańska, A. 2019. Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec.). Studia Philosophiae Christianae. 53, 4 (mar. 2019), 103-109. DOI:https://doi.org/10.21697/2017.53.4.31.