[1]
Podrez, E. 2019. Tadeusz Biesaga, Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E.D. Pellegrino a kontraktualizm R.M. Veatcha, Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie, Wydaw. Nauk., Kraków 2014 (rec.). Studia Philosophiae Christianae. 53, 4 (mar. 2019), 111-130. DOI:https://doi.org/10.21697/2017.53.4.32.