[1]
Rejewska, J. 2019. Sylwia Kłosowicz, O wierności wydarzeniu. Studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou, Liberi Libri, Warszawa 2016 (rec.). Studia Philosophiae Christianae. 53, 4 (mar. 2019), 131-138. DOI:https://doi.org/10.21697/2017.53.4.33.