[1]
Rejewska, J. i Ustaszewski, M. 2019. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji studentów i doktorantów "Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna", Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Warszawa, 24 maja 2017 r. Studia Philosophiae Christianae. 53, 4 (mar. 2019), 139-150. DOI:https://doi.org/10.21697/2017.53.4.41.