[1]
Waleszczyński, A. 2019. Efekt Knobe’a z perspektywy etyki tomistycznej. Problem porządków i kompetencji normatywnych. Studia Philosophiae Christianae. 54, 1 (mar. 2019), 65-92. DOI:https://doi.org/10.21697/2018.54.1.13.