[1]
Piłat, R. 2019. Drażliwość i krytycyzm. O roli filozoficznej krytyki w kulturze i edukacji. Studia Philosophiae Christianae. 54, 2 (mar. 2019), 5-29. DOI:https://doi.org/10.21697/2018.54.2.01.