[1]
Szajda, M. 2019. Identyfikacja wartoĊ›ci na drodze aksjologii semiologiczno-ikonograficznej. Studia Philosophiae Christianae. 54, 2 (mar. 2019), 31-59. DOI:https://doi.org/10.21697/2018.54.2.02.