[1]
Kmiecikowski, W. 2019. O pewnym dwugłosie w szkole lwowsko-warszawskiej. Normatywność między etologią a etyką empiryczną. Studia Philosophiae Christianae. 54, 2 (mar. 2019), 83-109. DOI:https://doi.org/10.21697/2018.54.2.12.