[1]
Woszczyk, A. 2019. Żałoba, rozpacz, śmierć − analiza kazusu. Próba dookreślenia specyfiki pracy doradczo-filozoficznej. Studia Philosophiae Christianae. 54, 3 (mar. 2019), 37-60. DOI:https://doi.org/10.21697/2018.54.3.12.