[1]
Zdybek, P. 2019. Krytyczne spojrzenie z perspektywy psychologa na granice poradnictwa filozoficznego w porównaniu do psychoterapii, pomocy psychologicznej i coachingu. Studia Philosophiae Christianae. 54, 3 (mar. 2019), 61-83. DOI:https://doi.org/10.21697/2018.54.3.13.