[1]
Femiak, T. 2019. O uobecnieniu duszy, Sokratesie psychagogu i sztuce uświadomionego mówienia. Studia Philosophiae Christianae. 54, 3 (mar. 2019), 85-110. DOI:https://doi.org/10.21697/2018.54.3.14.