[1]
Musioł, A. 2019. Prakseologia w coachingu jako interaktywnym procesie odkrywania zasobów i możliwości Coachee. Studia Philosophiae Christianae. 54, 3 (mar. 2019), 149-162. DOI:https://doi.org/10.21697/2018.54.3.16.