[1]
Grzybowski, J. 2019. Richard Swinburne, Czy Jezus był Bogiem?, tłum. Małgorzata Wiertlewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014 (rec.). Studia Philosophiae Christianae. 54, 4 (lis. 2019), 131-140. DOI:https://doi.org/10.21697/2018.54.4.32.