[1]
Kobyliński, A. 2019. Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Oblicza nihilizmu we współczesnej filozofii i kulturze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23 maja 2018 r. Studia Philosophiae Christianae. 55, 1 (lis. 2019), 135-142. DOI:https://doi.org/10.21697/2019.55.1.41.