[1]
Buczkowska, J. 2016. Poznawcza geneza języka a informacyjna struktura znaczenia. Studia Philosophiae Christianae. 51, 4 (wrz. 2016), 75-96. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2015.51.4.02.