[1]
Kazibut, R. 2016. Filozoficzna myśl Roberta Boyle’a a stanowisko chrześcijańskiego teizmu naturalistycznego. Studia Philosophiae Christianae. 51, 4 (wrz. 2016), 97-121. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2015.51.4.03.