[1]
Łaciak, P. 2016. Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla. Studia Philosophiae Christianae. 51, 4 (wrz. 2016), 123-149. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2015.51.4.04.