[1]
Kobyliński, A. 2016. Sprawozdanie z V ogólnopolskiego konwersatorium z cyklu Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Akademia Ignatianum, Kraków, 21 kwietnia 2015. Studia Philosophiae Christianae. 51, 4 (wrz. 2016), 167-176. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2015.51.4.06.