[1]
Kaczmarek, J. 2019. O stosowaniu narzędzi i struktur formalnych w filozofii. Ontologia formalna. Ontologia topologiczna. Studia Philosophiae Christianae. 55, 2 (cze. 2019), 103-124. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.2.05.