[1]
Kobyliński, A. 2019. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. The drama of freedom in the Slavonic world in the 20th century, Trnavská Univerzita v Trnave, Trnawa, 25 października 2018 r. Studia Philosophiae Christianae. 55, 3 (wrz. 2019), 137-145. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.3.41.