[1]
Piekarski, M. 2019. Podstawy fenomenologii poznania a problem języka. Uwagi do książki Witolda Płotki "Studia z fenomenologii poznania". Studia Philosophiae Christianae. 55, 4 (grudz. 2019), 137-149. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2019.55.4.06.