[1]
Kobyliński, A. 2020. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15–16 października 2019 r. Studia Philosophiae Christianae. 56, 1 (mar. 2020), 161-170. DOI:https://doi.org/10.21697/spch.2020.56.1.41.